Publications

Show all

2011

Silvestre-Cerdà, Joan Albert

Modelat explícit de la longitud en Traducció Automàtica Estadística Masters Thesis

Màster U. en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital, Universitat Politècnica de València, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Modelat de la longitud, Models basats en seqüències de paraules, Models log-lineals, Traducció Automàtica Estadística

2010

Silvestre-Cerdà, Joan Albert

Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics Miscellaneous

Final Year Project (Computer Science and Engineering at Universitat Politècnica de València), 2010.

Links | BibTeX | Tags: Modelat de la longitud, Models basats en seqüències de paraules, Models log-lineals, Traducció Automàtica Estadística